+46-46-13 31 05 info@tetragonia.se

TG Scooters

El scooter 1000w till 2000w

El scootern och elsparkcykeln har under de senaste åren börjat synas mer på de nordiska marknaderna. De representerar fortfarande en liten grupp i den allmänna trafiken. Dock visar länder i och utanför Europa att utvecklingen kan gå snabbt framåt samtidigt som det påvisar potential för att dessa fordon kan bli ett ersätta andra färdmedel. 

Vi på TG scooters är stolta att kunna erbjuda våra kunder scootrar med motorer som har olika motoreffekter. I vår shop kan du välja mellan en el scooter med 1000 till 2000w och sparkcykel med 500w. Skulle du ha några frågor kring reglagen av hastigheten på våra scootrar kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig.

el scooter 2000w skåne

Klassificeringar av el scootrar

Klassificeringar av elfordon på nordiska marknaden görs utifrån fordonets maxhastighet och motoreffekt. Faktorerna delar in el scootrar i två olika kategorier, cykel och mopedklass II. För att fordonet ska kunna klassificeras som en typ av cykel måste den vara konstruerad för maxhastighet på 20km/h med en motor på max 250w.

Om el scooterns hastighet överstiger 25km/h eller har en högre motoreffekt än 1kw/1000w anses den tillhöra mopedklass II. Därmed är det bestämt att även detta fordon ska köras på en cykelbana, såvida inte cykelbanan har en tilläggstavla under vägmärket för påbjuden cykelbana där det står ”ej moped”.

Vi på TG Scooters erbjuder våra kunder el scootrar med allt från 1000w till 2000w i motoreffekt. Med det sagt tycker vi det är viktigt att du som kund kan få koll på om du uppfyller kraven som ställs på dig som förare av el scooter med mopedklass II. Därför har vi valt att inkludera villkoren från Trafikverket nedanför.

Enligt Transportstyrelsen är kraven på dig som förare av en el scooter med mopedklass II följande.

Körkortskrav: Körkort, traktorkort, eller förarbevis för mopedklass II. Om du har fyllt 15 år före den 1 oktober 2009 krävs ingen särskild behörighet.

  • Registreringsskylt: Nej
  • Kontrollbesiktning: Nej
  • Fordonsskatt: Nej
  • Trafikförsäkring: Ja (läs mer om trafikförsäkring)
  • Hastighetskrav: Konstruktiv hastighet högst 25 km/timmen.
  • Krav på hjälm: Ja, såvida inte fordonet har kaross och bilbälte används.
  • Passagerare: Om det finns avsedd plats.
  • Köra på cykelbana: Ja, om det finns. Ett undantag är om vägmärket för cykelbanan har tilläggstavlan ”Ej moped”. Då får mopedklass II inte köras där.

  För att läsa mer kring trafikregler för el scootrar och elsparkcyklar vänligen besök Trafikverkets webbsida här.

  Är det så att du känner dig osäker vilken klassificering våra elfordon har kan du kontakta oss via telefon eller mejl så berättar vi mer. Vi på TG Scooters vill att du som kund ska kunna känna dig trygg med köp av el scootrar och elsparkcyklar från vår shop!